bilden visar olika industrier vid Nissan

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Industrierna vid Nissan

Om industrierna som funnits vid Nissan

Kvarnar

Nissan var på denna plats lämplig för att nyttja vattenkraften i fallet. Redan på 1400-talet omnämns en kvarn i Gislaved. På 1600-talet fanns här kvarnar och sågar, vilket vi kan se på en karta från 1687. På västra sidan av ån låg en av kvarnarna, Hallaryds kvarn, kvar ända in på 1950-talet.

Järnbrukstiden (ca 1740-1890)

På östra sidan av Nissan låg Gyllenfors bruk från 1743. De första hundra åren var brukets verksamhet inriktad på att producera järn. Ägarna var från början Carl Gustaf Gyllenhök och Johan Camitz Jansson, där den senare även delvis ägde Nissafors bruk. På Gyllenfors tillverkades det dels stångjärn som såldes till utlandet, men av stångjärnet tillverkade man också hästskor och spik som såldes inom landets gränser. Stångjärnssmidet vid Gyllenfors lades ned omkring 1890.

Glasbrukstiden (ca 1850-1903)

1845 brann det i bruket. Fem år senare bildades ett bolag som tog över, rustade upp och anlade Gyllenfors glasbruk och samtidigt byggs den bruksvilla som fortfarande finns idag. I 40 år tillverkade glasbruket fönsterglas innan verksamheten lades ner. Sex år senare köpte Gummifabriken glasbruket och försökte att få fart på verksamheten igen, men 1903 brann det och glasets epok
i Gislaved var över.

Gummifabriken

1893 etablerar bröderna Gislow gummiindustrin i Gislaved. Redan 1927 övertogs Gummifabriken
av Kooperativa förbundet (KF). Gislaveds samhälle kom nu att präglas, och präglas fortfarande
av KF:s verksamhet. Gislaveds galoscher och däck är kända varumärken. Däckfabriken Bil 70,
byggdes på 1970-talet vid Anderstorpsvägen men Gislaveds Gummi finns fortfarande kvar i
Gyllenfors området.

Remfabriken

Tillsammans med Gummifabriken var bland annat Remfabriken och Celluloid AB (grundad 1920 som Svensk Celluloidindustri AB) stora industriföretag. Remfabriken etablerades 1898 i gummifabrikens ursprungliga lokaler på västra sidan av Nissan. Till en början tillverkade man drivremmar av läder. Efter hand inriktade man sig på industriläder och läder tillverkat för kläder och skor.
Lokalerna byggdes i trä men ersattes av två större tegelbyggnader. Verksamheten kunde dock inte klara konkurrensen från plasten och remfabriken lades ned 1955. Idag är Gislaveds industrimuseum inrymt i delar av den gamla remfabriken.

Sidan uppdaterades senast: