Bilder på insekter du finner vid Nissan, exempelvis skräddare, trollsländor och vildbin

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Insekter du finner vid ån

Vilka insekter finner du vid Nissan?

 

Skräddare

Skräddarnas kropp och långa ben är klädda med vattenavstötande hår. Dessa gör att skräddarna kan bäras upp av vattnets ytspänning och leva på vattenytan. Skräddare simmar snabbt och lever på insekter som faller ned.

Stickmyggor

Det finns mer än 2000 olika slags myggor i Sverige men bara ett trettiotal av dem är blodsugande. Många myggor lägger sina ägg i vatten där mygglarverna utgör föda för fiskar.

Trollsländor

Trollsländornas larver lever och fångar byten i vattnet. Som vuxna är trollsländorna skickliga flygare och fångar insekter i flykten. Sveriges största trollslända – kungstrollsländan – kan bli upp till 9 cm lång.

Vildbin

De flesta vildbina lever ensamma och bygger sina bon i solbelyst, väldränerad och lättgrävd sand eller jord. Vildbin har en mycket viktig roll i ekosystemet eftersom de pollinerar både vilda växter och odlade grödor.

Nattsländor

Nattsländornas larver lever i vattnet där en del arter bygger ett fodral av till exempel växtdelar, små pinnar eller grusoch sandkorn. Dessa nattsländelarver
kallas för husmaskar.

Sidan uppdaterades senast: