Skylten visar en gammal karta över Gislaved och kort från slåtter

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Slåttermader

Mad är det sydsvenska ordet för slåtterkärr. På dessa fuktiga slåttermarker intill
sjöar och vattendrag bärgades hö och djuren släpptes här för att beta. Maderna
ligger mellan hög- och lågvattengränsen och här växer framförallt olika gräs- och
starrarter. Maderna är mycket produktiva eftersom de gödslas genom återkommande översvämningar.

Slåttermader är en viktig livsmiljö för olika vilda växter och djur, bland annat många
insekter och fåglar. Mader och andra våtmarker hjälper också till att rena vatten och jämna ut vattenflöden. Många av arterna som är anpassade till livet på slåttermaderna hotas när markerna inte längre slås eller betas. Ljusälskande växter trängs undan när maderna växer igen med träd och buskar. Ett exempel på en art som hotas är klockgentiana (Gentiana pneumonanthe).

Sidan uppdaterades senast: