Nennesmo, naturreservat

Nennesmo naturreservat är beläget ca 2 km sydväst om Nennesmo by, mellan Anderstorp och Reftele. Nennesmo är en talldominerad gammelskog som en gång i tiden varit sjöbotten under Fornbolmen.

Idag utgörs området till största delen av fastmark med barrblandskog, men det finns även kärr- och mossmarker. En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal och det saknas nästan helt tallar som är yngre än 100 år. Mellan tallarna finns det 100-200-årig gran och det finns relativt mycket död ved i olika nedbrytningsstadier.

Området begränsas i öster, norr och söder av Ängån och genom området går en strövstig till en rastplats med eldstad.

Området blev naturreservat 2017, men har tidigare varit stiftreservat under Växjö stift. Den större delen av det 84,4 hektar stora området är klassat som ett Natura 2000-område.

Sidan uppdaterades senast: