villstad kyrkby, naturvårdsområde

Öster om Nissan, ca 5 km norr om Smålandsstenar i den södra delen av kommunen, ligger Villstad kyrkby. Utöver en mycket vacker natur finns också flera sevärda byggnader och andra lämningar från olika tider. I området finns bland annat flera gravfält från järnåldern.

I kyrkan, byggd efter 1700-talsritningar, finns i den norra muren rester efter 1100-talets kyrka som var byggd i romansk stil.

I området finns också kyrkstallar från 1850-talet där kyrkobesökarna satte in sina hästar under gudstjänsten.

Andra intressanta och vackra byggnader är den stora röda prästgården, klockaregården och två stycken skolhus, ett från 1847 och ett från 1925.

Sidan uppdaterades senast: