Bild på allmän bastardsvärmare

Allmän bastardsvärmare. Foto: Sven Johansson

Fjärilsinventering

Gislaveds Naturskyddsförening har under perioden 2006 till 2009 inventerat vilka fjärilar som finns i kommunen.

Någon dokumentation över vilka fjärilar som finns i trakten har tidigare inte gjorts utan detta har varit ett pionjärarbete som bedrivits av en stor skara entusiaster i föreningen. I inventeringen har 67 både vanliga och ovanlig arter registrerats genom cirka 1700 inlämnade uppgifter.

De vanligaste fjärilarna i kommunen är nässelfjäril, citronfjäril och rapsfjäril, arter som de flesta känner igen. Några namn i inventeringen är ovanligare, exempelvis körsbärsfuks, allmän metallvingesvärmare och bredbrämad bastardsvärmare. 

En särskilt intressant art är kartfjärilen, en art som håller på att sprida sig i Sverige söderifrån. Den kom till Sverige på 90-talet, är vanlig i Skåne idag och de första fynden i Jönköpings län gjordes 2006 i denna inventering.

logotyp för LONA

Resultat

Inventeringsresultatet har rapporterats i Artportalen och en sammanfattningsrapport har tagits fram. Inventeringen resulterade också i en broschyr om fjärilarna i kommunen med råd om hur man genom växtval kan gynna fjärilar i sin trädgård. Broschyren har delats ut till hushållen i kommunen.   

Inventeringen har gjorts i samverkan med Gislaveds kommun och naturvårdssatsningen har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sidan uppdaterades senast: