lekplatser

I Gislaveds kommun finns 23 st allmänna kommunala lekplatser utspridda i de 8 tätorterna. Målet är att de ska vara trygga och roliga att leka i och stimulera till gemenskap och aktivitet.

Storleken på lekplatserna varierar från mycket enkla med en sandlåda och några gungor till större lekplatser med lek för barn i olika åldrar.

Här hittar du våra lekplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - (kryssa i lager "Fritid och turism")

Väl planerade lekplatser utgör stora mervärden för kommunens invånare. Med rätt utformning stimulerar de den lek som är så viktigt för barnens utveckling och samtidigt fungerar de som integrerande mötesplatser för såväl tonåringar som vuxna.

Gislaveds kommun satsar på att förbättra lekplatser runt om i kommunen. Allt för att det ska bli både roligare och säkrare för barnen att vara ute och leka. Sedan 2007 finns en plan för vilka åtgärder som ska göras. En del små och eftersatta lekplatser slås ihop till större som utrustats med nya och bättre möjligheter till olika aktiviteter för barn i olika åldrar. Som alltid vid nyanläggning så jobbar vi för att så många som möjligt ska ha tillgång till leken, oavsett eventuella funktionshinder.

Anderstorp

Betesgatan/Moen

Nära en skogsdunge ligger denna lekplats som innehåller gungställning, klätterställning med rutschbana, sandlåda och en gunghäst. Här finns även en klippt fotbollsplan med mål för lek och en grillplats med sittplatser.

Betesgatan/Moen Anderstorp


Ekekullen

I Anderstorps största park finns en stor klätterlek med två rutschbanor, karusell, gungställning med bebigunga och sandlåda. Bänk och bord finns för vila. Vintertid är här en populär pulkabacke med grillplats uppe i backen.

Ekekullen


Jonsbo, Krokusvägen

2014 byggdes lekplatsen som ligger väl skyddat från trafik. Marken är belagd med gummimassa för att underlätta tillgängligheten. Här finns gungställningar med kompisgunga och bebigunga. En klätterlek med rutschbana, slänggunga och sandlåda med upphöjd sandbakbord. På vintern är det en populär pulkabacke.

I området finns många känsliga ovanliga blommor därför slår vi gräset senare här än på andra platser.

Här finns även ett bänkbord för medhavd fika eller bara vila.

Jonsbo, Krokusvägen


Vallgatan/Vallplan

En lekplats nybyggd 2014. Området har både sol och skugga under lummiga träd och bänkbord för vila eller fikastund.

Här finns gungställning med bland annat kompisgunga, klätterställning med rutschbana, karusell och tre gunghästar. Det finns även fotbollsplan med grusunderlag.

Vallgatan-Vallplan

Broaryd

Dalavägen

Mitt i villaområdet ligger denna lekplats. Här finns gungställning med bebigunga, slänggunga, sandlåda, och klätterlek med rutschbana. Här finns även ett bänkbord.

Dalavägen Broaryd

Burseryd

Bastugränd

Längst upp på Bastugränd ligger en lekplats beredvid en liten skogsdunge.

Här finns gungställning, klätterlek med en stor bred rutschbana, sandlåda och en gunghäst. Här finns även bänk och bord.

Bastugränd Burseryd


Matsgatan

Väl skyddat från trafik ligger denna lekplats mellan Matsgatan och Sjövägen. Lekplatsen är utrustad med gungställning, klätterställning med rutschbana och en sandlåda. Här finns även bänkbord för vila och fikapaus.

Matsgatan Burseryd

Gislaved

Dalenparken

Dalenparken är Gislaveds största gröna park och den ligger utmed Nissan.

Här finns stora gröna ytor med både sol och skugga. Det finns fotbollsplan, boulebana och Lek-Gym för balans-, motorik- och styrketräning. Flera bänkar och planteringar.

Dalenparken Gislaved


Gamla Kappeledsvägen

Lekplatsen ligger inne i ett naturområde invid en cykelväg. Lekplatsen är belagd med konstgräs och grusgångar. Här finns gungställning, en klätterlek, supernova, sandlåda med upphöjt sandbakbord, gunghäst och flera stolpsnurror. Här finns även en liten fotbollsplan och bänkbord för picknick eller vila.

Gamla Kappeledsvägen Gislaved


Karl-Johansgatan

Lekplatsen är belägen längst nere på Karl-Johansgatan. Lekplatsen innehåller gungställning, rutschbana, gunghäst, sandlåda, och en stolpsnurra. Bänkbord finns också, lekplatsen är delvis anpassad för funktionshindrade.

Karl-Johansgatan 79 Gislaved


Linnégatan/Trasten

Här vid stora tallar finns en lekplats för alla åldrar, delvis belagt med gummimassa och konstgräs. Här finns en spontanidrottsplats där man spelar alla sorters bollsport och en Parkourbana att träna på.

I lekplatsen finns bland annat klätterställning med rutschbanor, gungställning med bebigunga och kompisgunga och en gunghäst. Det finns även ett lusthus som väderskydd och grill och en liten pulkabacke.

I samma område finns odlingslotter och växthus som nyttjas av odlarföreningen.

Linnégatan-Trasten Gislaved


Smultronstigen

Här finns gungställning, rutschbana, gunghäst och en liten kulle för lek eller pulkaåkning. Det finns även två mål för bollspel.

Smultronstigen Gislaved


Solhemsparken

Solhemspaken är en stor klippt yta med stora tallar. Lekplatsen innehåller gungställning och två klätterställningar med rutschbanor. Här finns även en gunghäst och bänkbord.

Solhemsparken Gislaved


Trollstigen/Kvickaparken

Mellan Lövstigen och Trollstigen under skyddande björkar finns en lekplats som innehåller gungställning, sandlåda, klätterställning med rutschbana, en supernova och flera stolpsnurror. Det finns även två mål på gräsmattan för bollekar.

Trollstigen-Kvickaparken Gislaved

Hestra

Enevägen

Denna lekplats ligger utmed cykelvägen väl skyddat från trafik. Här finns två gungställningar, klätterlek med rutschbana, sandlåda, två gunghästar. Här finns även en grusplan med mål för bollek och en grillplats.

Enevägen Hestra


Lingonstigen

Här är en lekplats inne bland villorna som innehåller rutschbana, gungställning, sandlåda, lekhus, volträcke, balansbom och en gunghäst. Skugga ges under tallar.

Lingonstigen Hestra


Milstensvägen

Under 2016 har Hestra samhällsförening tillsammans med kommunen uppfört lekplatsen norr om Agnsjön. Här finns en kopia av Isabergtornet med en rutschbana, lekstuga och gungor, ett bord för sagostunder och balansbanor.

Fallskyddsunderlaget är lagt med träflis.

Söderut finns även ett utegym för träning och grillplats.

Milstensvägen Hestra

Reftele

Hjortvägen

Här finns gungställning med kompisgunga och bebigunga, klätterlek med rutschbana.Här finns även en mindre gräsyta med fotbollsmål.Lekplatsen är inramad med stängsel och upphöjd från vägen.

Hjortvägen Reftele


Tingshusallén

Centralt i Reftele ligger denna lekplats. Här finns gungställning med bebigunga, klätterställning med rutschbana, sandlåda, en väldigt populär slänggunga och två gunghästar. När man behöver vila finns ett bänkbord och en stor gräsyta.

Tingshusallén Reftele

Skeppshult

Floravägen

Nu är fallsanden utbytt till träflis på Floragatans lekplats i Skeppshult och även sandlådan har fått ny sand.

Inom kort kommer även sandlådan att få ett nät för att skydda från katter.

Floragatan Skeppshult

Smålandsstenar

Algatan

Lekplatsen är skyddad från trafik och ligger invid cykelvägen. Den innehåller gungställning, klätterlek med rutschbana, slänggunga, sandlåda och en gunghäst. Det finns även gräsplan med mål för bollspel.

Algatan Smålandsstenar


Radhusgatan

Här är en lugn plats invid cykelvägen nära skogen, här finns gungställning, klätterlek med rutschbana, klättertorn, sandlåda och två fjädergungor. Det finns även bord och bänkar och en separat grillplats.

Radhusgatan Smålandsstenar


Skateparken

Skateparken är en gjuten i betong med olika svårighetgrad, här åker man skateboard, kickbike eller inlines. Läs mer om skateparken i Smålandsstenar Länk till annan webbplats..

Skateparken-Järnvägsparken Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: