Kalkspridning vår 2020

Kalkning av sjöar och våtmarker i Gislaveds kommunen våren 2020.

Genomförande

Spridning kommer ske i nedanstående sjöar och på våtmarker i tillrinningsområden. Spridningen genomförs med båt och helikopter av MOVAB AB, Landskrona.

Kalkningsmedel utgörs i sjöar av kalkstensmjöl vid båtspridning eller den damningsfria produkten optimix, vid helikopterspridning, som består av en blandning av kalkgranuler, kalkstensmjöl och fukt. På våtmarker endast optimix.

Spridningen med helikopter är planerad att genomföras 30-31 mars, spridning med båt är klar. Vårspridning av kalk sker  i sjöar och på våtmarker i nedanstående åtgärdsområden.

Numren tillsammans med områdesnamnet är länets identifikation på områdena. Det gör det lättare för dig som vill ha ytterligare information att hitta rätt på länsstyrelsens webbplats. 

05 Storasjön

Store-malen, Illeråsasjön.

07 Yxabäcken

Arvidabosjön, Skivebosjön

09 Hestrasjön

Hestrasjön.

10 Bolån

Hurven, Kroksjön.

12 Flinterydsbäcken

Tunnerbohultasjön, Larsbosjön.

13 Bäckåsabäcken

Siggasjön, Försjön.

14 Hensjön

Eldsjön.

24 Radan

Rakalven, Rasjön, Stengårdshultasjön.

33 Flankabäcken

Skjutsebosjön.

43 Lillån

Smörhultasjön.

70 Lillån

Flahultasjön.

73 Mjösjöbäcken

Mjösjön.

För mer information om kalkning i Gislaveds kommun kontakta
Gunnar Gustavsson, telefon 0371-811 04

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-27