Vattenanalyser

För att veta vilken effekt den spridda kalken ger i våra vatten utför vi mätningar två till sex gånger per år. För att optimera kalkningen utförs dessa mätningar vid tillfällen då flödena i vattendrag är som störst och försurningens påverkan märks mest.

De parametrar som är undersöks är:

  • pH (surhet)
  • alkalinitet (buffringsförmåga eller förmåga att neutralisera sur nederbörd)
  • konduktivitet (förmåga att leda elektricitet)
  • färg samt kalcium (Ca)

Resultat

Resultat från effektuppföljningen finns för ett 100-tal olika sjöar och vattendrag. Om du vill veta om det finns något resultat för just ditt vatten, skicka en förfrågan via e-post till Gunnar Gustavsson.

KONTAKTCENTER

Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: