Vattenvårdsprojekt

Gislaveds kommun arbetar med vattenvård på många olika sätt. Det sker bland annat genom fysisk planering, VA-verksamhet och kalkning. Dessutom är kommunen inblandad i och driver olika projekt för att till exempel återskapa livsmiljöer för vattenlevande organismer och återställa vandringsvägar för fisk.


Sidan uppdaterades senast: