Tomgångskörning

I Gislaveds kommun får motorn gå på tomgång i maximalt 1 minut. Tomgångskörning betyder att du har bilen igång utan att köra, och det ska självklart undvikas så mycket som möjligt för att minska utsläppen. Det är extra viktigt när motorn är kall eftersom utsläppen då blir större. Utsläppen från en bil består av av koldioxid, kolmonoxid och andra farliga ämnen och utsläppen sker rakt ut i luften du själv andas.

Avgaser innehåller cancerogena ämnen och andra gaser och partiklar som är farliga både för människor och miljön. De orsakar bland annat besvär med luftvägarna och andningen och bidrar till växthuseffekten. Avgaser följer också med luften genom ventilationen in i bland annat skolor och bostäder.

Har man motorn på tomgång en längre tid kan även andra problem uppstå, som buller och att strålkastare lyser in i bostäder.

Gislaveds kommuns hälsoskyddsföreskrifter

I kommunens ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” Pdf, 26.4 kB, öppnas i nytt fönster. står det att en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena kräver att fordonet står still, t.ex. i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning eller t.ex. sopbilar. Det är alltså inte tillåtet att ha motorn på tomgång för att värma upp fordonet eller för att driva luftkonditioneringen eller radion.

Om man misstänker ett brott mot regeln kan händelsen polisanmälas och utredas av allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Ser du någon som står på tomgång över en minut, och som inte lyssnar när du säger till, kan du göra en anmälan till polisen på telefon 114 14.

Tips

  • Stäng av motorn när bilen står stilla.
  • Använd motorvärmare. Ha den inkopplad i 1,5 timme om det är kallare än -15 grader, i 1 timme om det är mellan -15 och 0 grader och 30 minuter om det är mellan 0 och +10 grader. Om du har motorvärmaren på längre använder du onödigt mycket el. Använd timer.

Sidan uppdaterades senast: