1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ny bro över Tyngelbäcken vid eljusspåret i Burseryd

Under vintern 2022-2023 kommer kommunen byta ut befintlig gångbro över Tyngelbäcken, vid elljusspåret i Burseryd.

Ändrade förutsättningar

Utredningar visar att de trummor som tidigare föreslagets som ersättning för bro 1 inte blir en bra lösning utan nu projekteras för en ny bro. I samband med arbetena genomförs även utredning kring fiskbestånd och utformning av bäckens sträckning mellan broarna för att klara framtida förändringar av flöden.

Nu planerade åtgärder

Bro 1 kommer att ersättas med en ny bro och marknivån i anslutningar till den nya bron kommer höjas för att undvika framtida översvämning av elljusspåret.

Bro 2 vid Burseryds sporthall kommer kompletteras med ytterligare en trumma som ska anläggas vid sidan av den redan befintliga trumman.

Tidsplan

Byggstart är planerad att ske efter 30 november 2022.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan