Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ljungryens industriområde etapp 2

Syftet med planen är att utöka planområdet för industriändamål på angränsande skogsmark i anslutning till befintlig verksamhet för Stebro Plast AB.

Företaget expanderar och behöver därmed utöka sin produktions och lageryta. I planområdet ingår även område för vändplan som avslutning för befintlig gata.

Planen gäller för Ljungryens industriområde etapp 2, del av fastigheten Broaryd 2:25 m.fl.

Bygg- och miljönämnden antog detaljplanen den 27 augusti 2018.
Planen har vunnit laga kraft den 21 september 2018.

Planbeskrivning som dokument Pdf, 5.5 MB.

Plankarta som pdf Pdf, 305.3 kB.

Plankarta över Ljungryen etapp 2

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan