Samhällsutveckling och hållbarhet

Gislaveds kommun jobbar för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Här kan du läsa om kommunens strategiska miljö- och klimatarbete och aktuella samhällsutvecklingsprojekt.


Centrumutveckling

Vi tror på att öppna, levande och mångfasetterade centrum i våra orter gynnar hela kommunen, att det behövs för att hela Gislaveds kommun ska må bra och fortsätta att växa och utvecklas. Genom en rad både enskilda och gemensamma satsningar från kommunen, tillsammans med dig som invånare och andra aktörer vill vi skapa mer levande och välkomnande centrum.

Läs mer om pågående projekt på sidan om Centrumutveckling

Klimat, miljö och hållbarhet

I Gislaveds kommun arbetar vi med strategiska miljöfrågor inom en mängd områden och på flera sätt. Det handlar bland annat om om klimat- och energifrågor, avfall och naturresurser, nationella miljömål, globala målen för hållbar utveckling och naturvård.

Läs mer på sidan om Klimat, miljö och hållbarhet

Fokus hållbarhet

De utåtriktade aktivteter med tema hållbarhet vi anordnar går under samlingsnamnet Fokus Hållbarhet. Varje höst anordas en hållbarhetsvecka tillsammans med bland annat föreningar, näringsliv och kommunala bolag. 

Läs mer på sidan om Fokus hållbarhet


Sidan uppdaterades senast: 2019-12-20