Samhällsutveckling och hållbarhet

Gislaveds kommun jobbar för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Här kan du läsa om kommunens strategiska miljö- och klimatarbete och aktuella samhällsutvecklingsprojekt.

Centrumutveckling

Klimat, miljö och hållbarhet

 

De utåtriktade aktivteter med tema hållbarhet vi anordnar går under samlingsnamnet Fokus Hållbarhet. Varje höst anordas en hållbarhetsvecka tillsammans med bland annat föreningar, näringsliv och kommunala bolag. 

Fokus hållbarhet


Sidan uppdaterades senast: 2019-05-29