Illustration som föreställer hur Gislaveds centrum kan komma att se ut år 2040.

Centrumutveckling i Gislaved

Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan

Den 12 december 2019 antog kommunfullmäktige "Idé- och gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan". Pdf, 12.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Idé- och gestaltningsprogrammet för Gislaved 2040 är ett visionsdokument som visar hur Gislaveds tätort och dess centrala delar kan utvecklas för att bli mer attraktivt att bo och vistas i.

En mycket viktig del i arbetet med "Mötesplatsen vid Nissan" har varit att få med invånarnas tankar och idéer. För att få in förslag och synpunkter från människor i olika åldrar, kommersiella aktörer och politiker genomfördes ett flertal dialoger och workshops under 2018 och 2019. Man har också kunnat lämna in förslag genom en webbenkät.

Läs sammanställningen av dialogerna samt enkäten här. Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Som en del i dialogarbetet anordnades utställningen "Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan" mellan den 17 februari till den 20 februari 2020 i kommunhuset. Under utställningen kunde besökarna ta del av framtidsvisionen, ställa frågor till tjänstepersoner och politiker samt lämna synpunkter. Cirka 130 personer besökte utställningen.  

Bild med citat från de medborgardialoger som har genomförts.

Bild med citat från de medborgardialoger som har genomförts. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades senast: