FOKUS gislaved CENTRUm

Gislaveds centrums fysiska miljö ska utvecklas

Nu är arbetet igång med framtagande av ett idé- och gestaltningsprogram för Gislaveds centrum. Under ett inledande skede har kommunen samlat in förslag och synpunkter från medborgare genom workshops och en webbenkät. Materialet kommer att vara ett viktigt underlag i framtagande av programmet som beräknas vara klart i december 2019. 

Enkät om Gislaveds centrum

Mellan november 2018 till 20 januari 2019 kunde en webbenkät om framtiden i Gislaveds centrum fyllas i. Det var 219 som svarade på enkäten. Tack alla ni som tog er tid att svara!

Sammanställningen av dialogerna samt enkäten finns att läsa här.PDF

Dialog och workshop med fokusgrupper

Dialogskedet varade fram till februari 2019 och är nu avslutat.

Hållbar stadsutveckling i Gislaveds centrum

Om projektet

Projektet kommer att resultera i ett program för fortsatt arbete om planering och investering för att förnya och förändra delar av den fysiska miljön i Gislaveds centrum. Det är ett första steg för att fortsatt kunna prioritera åtgärder och fördela resurser för stadsutvecklingen.

Programmet beräknas godkännas av kommunfullmäktige i december 2019. 

Särskilda prioriterade områden för projektet är Köpmangatan (gågatan), Johan Orres park (parken runt kommunhuset) samt Järnvägsgatan (vägen förbi ICA Kvantum), men arbetet kommer bedrivas ur ett helhetsperspektiv. Fokus för arbetet kommer att vara flera, bland annat aktivitetsmöjligheter för alla åldrar, viktiga stråk, ökad säkerhet för gående och cyklister samt sammankopplade grönstråk.

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-02