mat

Invigning av Hela Människans matbutik

Under hållbarhetsveckan, vecka 39, inviger Hela människan sin matbutik!

Matbutiken säljer produkter med kort datum eller skadade förpackningar – sådant som matbutikerna annars slänger. För en symbolisk summa ska det gå att handla i butiken, vilket ska vara till gagn för ekonomiskt utsatta grupper. Samtidigt får livsmedel en längre livscykel.

Projektet har fått stöd av Leader Västra Småland

Sidan uppdaterades senast: