natur

foto: Gislaveds pastorat

Högmässa i Skapelsetid

Välkommen på högmässa i Skapelsetid! Skapelsetid är Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Söndag, kl 11, Gislaveds kyrka.

Dialogpredikan av kyrkoherde Anders Carlwe och Jonas Nyström, civilingenjör vattenfall med lång erfarenhet av energi- och omställningsfrågor.

Tid och plats: Söndag, kl 11, Gislaveds kyrka.

Arrangör: Svenska kyrkan.

bild på Jonas Nyström, Anders Carlwe och loggan för Skapelsetid

Jonas Nyström, Anders Carlwe och loggan för Skapelsetid

Sidan uppdaterades senast: