illustration av människor som står tillsammans

Illustration: Vecteezy.com

Strategiarbete om hållbar utveckling

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en strategi för hållbar utveckling. Strategin kommer att utgöra den övergripande inriktningen för att utveckla kommunen som plats att leva och verka i. Under hösten 2020 pågår ett dialogarbete där du kan tycka till för ett mer hållbart och tryggt samhälle

Tyck till för ett mer hållbart samhälle

Hur kan kommunen arbeta för en hållbar utveckling? Vilken roll har du? Finns det utmaningar eller hinder och hur klarar vi i så fall av dem?

Berätta för oss genom att besvara enkätenlänk till annan webbplats

Du kan svara på enkäten mellan den 18 september - 30 november.

Alla som bor, arbetar eller driver företag inom kommunens gränser är medskapare i hållbarhetsarbetet. Såväl kommunen, föreningar, företag och invånare behövs för att vi tillsammans ska utveckla kommunen som plats att leva och verka i. Därför pågår nu ett dialogarbete under hösten, där du kan tycka till för ett mer hållbart samhälle.

Synpunkterna från dialogerna och enkäten samt en kartläggning kommer att utgöra ett underlag till strategin för hållbar utveckling.

Vill du veta mer statistik om kommunen och vilka utmaningar och möjligheter det finns kopplat till hållbarhet? Ta del av kartläggningen i sin helhet, sammanfattningen eller filmen som beskriver några av utmaningarna.

Sammanfattning av kartläggningen "Hur är läget, Gislaveds kommun?"PDF

Kartläggning "Hur är läget, Gislaveds kommun?"

Delta i dialoger

Det finns flera sätt du kan delta i dialogarbetet, till exempel genom att besvara enkäten eller att delta på någon av dialogträffarna.

Dialogträffar

  • Glashuset, Gislaved den 21 september kl 16-19.
  • Folkets hus, Anderstorp den 7 oktober kl 15-18:30 och 8 oktober kl 15-19.
  • Torghuset, Smålandsstenar den 12 och 13 oktober kl 15-19.

Vi bjuder på fika!

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-18