Webbföreläsning kolinlagring för klimatet

Se den webbsända föreläsningen där du lär dig mer om olika sätt att lagra in kol och planetära gränser.

För att lösa klimatkrisen och nå Parisavtalet, som handlar om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader och helst inte över 1,5 grader, behöver vi minska utsläppen av växthusgaser. Men det räcker inte med att bara minska utsläppen, vi behöver även lagra in koldioxid i marken för att nå målen. I denna webbföreläsning berättar Jessica Johansson, projektledare på Svensk kolinlagring, mer om olika metoder för att lagra in kol: CCS-teknik, biokol och kolinlagring i mark.

Föreläsningen gjordes för att uppmärksamma Earth hour och är ett samarbete mellan Gislaveds kommun, LRF, Stora Segerstad naturbrukscentrum och Länsstyrelsen i Jönköping.

Sidan uppdaterades senast: