Miljöbokslut

Gislaveds kommuns miljöbokslut beskriver kommunens samlade miljöarbete under ett års tid. Bokslutet är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning. Kommunens miljöarbete är uppdelat och redovisas på samma vis som de nationella miljömålen. Detta för att harmonisera det kommunala miljöarbetet med det regionala och nationella miljöarbetet.

I bokslutet följs årligen de kommunala miljömålen och åtgärdsplanerna upp, olika typer av indikatorer redovisas och miljötillståndet i kommunen beskrivs.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-17