Miljöprogram

Miljöarbetet i Gislaveds kommun bedrivs utifrån ett antal planer och program som behandlar olika miljöfrågor. När det gäller de nationella miljömålen arbetar kommunen utifrån de regionala åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Jönköping tagit fram.

Kommunens klimat- och energiarbete bedrivs utifrån kommunens egen klimatstrategi och energistrategi. Klimat- och energifrågor hänger på många sätt ihop och därför har en gemensam handlingsplan för dessa två strategier tagits fram. Du kan läsa mer om handlingsplanen under klimat- och energiarbete.

Vill du ha en tydlig översikt över hur miljötillståndet ser ut i kommunen samt hur miljöarbetet bedrivs, titta då närmare på kommunens miljöbokslut.

Sidan uppdaterades senast: