Avfall och återvinning

Sedan 1 januari 2018 har det gemensamma kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvaret för avfallshanteringen i Gislaveds kommun liksom även i Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner. Det kommer för hushållen att innebära vissa förändringar även om det mesta kommer att vara precis som tidigare. För att få veta mer kan du kolla på SÅMs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska avfallet

I Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om vårt avfall och sopsortera. Det mesta avfallet blir material till nya produkter eller energi. Men det hade varit ännu bättre om de totala avfallsmängderna i samhället minskade eftersom det skulle ge en ännu större miljönytta. 

Det är viktigt att inse att det är skillnad mellan att blir bättre på att sortera och att minska den totala avfallsmängden. När avfallssorteringen blir bättre innebär det en minskning av restavfallet i soptunnan men den totala avfallsmängden minskar inte. Avfallet har bara bytt plats från soptunnan till återvinningsstationen. Läs mer om att förebygga och minska avfall

 

Att handla second hand är ett sätt att minska avfallet. Här finns en sida som samlar loppisar och secondhandbutiker i och kring Gislaved.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallshantering i Gislaveds kommun

Ett blandat säck- och kärlavfall hämtas hos hushållen varannan vecka. Hushållens grovavfall och andra återvinningsbara fraktioner hanteras via återvinningscentral, återvinningsgårdar och en mobil återvinningscentral. Farligt avfall kan lämnas vid miljöstation på ÅVC eller till kringkörande miljöbilen en gång per år. Avloppsslam tas om hand i kommunens avloppsreningsverk eller skickas till extern behandling. Förpackningar och tidningara samlas in via återvinningsstationer på 19 platser i kommunen. Läs mer i kommunens informationsbroschyr, SophanterarenPDF

Var sak på sin plats

En snabbguide för hantering av avfallPDF. Mer utförlig information kring sortering finns i SophanterenPDF.

Var sak på sin plats

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-02