Avfallsplan 2018-2022

Förslag på ny renhållningsordning

- Ett nytt gemensamt steg mot en hållbar framtid

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till renhållningsordning gällande år 2018-2022. Det nya förslaget på gemensam renhållningsordning är ett viktigt led i det ökande samarbetet som GGVV-kommunerna upprättat inom avfallsverksamheten. Fokus är att ta ett nytt gemensamt steg mot en hållbar framtid.

Kommunerna inom GGVV önskar med denna plan förbättra miljöarbetet och service för hushållen. Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar avfallshantering med utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella och regionala planer och program såsom det avfallsförebyggande programmet.

Renhållningsordningen består av föreskrifter och avfallsplan för Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo år 2018-2022.

Utställning på följande orter

Renhållningsordningen kommer mellan 1 november och 15 december 2017 att ställas ut på biblioteken i Anderstorp, Broaryd, Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult och Smålandsstenar samt kommunhuset i Gislaved.

Så här kan du tycka till

Ni är välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter gällande förslagets innehåll senast 15 december 2017.

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Vid frågor kontakta kommunens kontaktcenter på 0371-810 00.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-01