Avgift och regler, abonnemang

Avfallshanteringen i Gislaveds kommun utgår från kommunens avfallsplanPDF och regleras genom föreskrifter om avfallshanteringPDF. Avfallsplanen beskriver kommunens inriktning av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden. Föreskrifterna ger detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till.

Det finns möjlighet att ändra sina avfallsrutiner genom att fylla i en ansökan om ändrade avfallsrutinerPDF och skicka till tekniska kontoret. Detta ska du göra om du vill ändra på hur ofta ditt sopkärl töms, hur ofta din slambrunn töms eller om du vill hemkompostera.

Avgifter​

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens renhållningstaxa.PDF

I de avgifter som hushållen betalar för sophämtning ingår självklart hämtning och behandling av hushållsavfallet som lagts i kärlet, men även information, planering, administration, drift av återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, omlastning och transporter mm.

 

Renhållningsavgifter för 2017‌


 140 L
Avgift/år

190 L Avgift/år

370 L Avgift/år

 Åretrunthämtning

 

 

 

 Hämtning var 14:e dag

 1 400 kr

1 725 kr

2 520 kr

 Hämtning var 4:e vecka

 1 005 kr

1 140 kr

1 510 kr

 

 

 

 

 Sommarhämtning

 

 

 

 Hämtning var 14:e dag (10 hämtningar)

 855 kr

940 kr

1 260 kr

 Hämtning var 4:e vecka (5 hämtningar)

 545 kr

605 kr

875 kr

Alla priser inklusive moms och avfallsskatt.

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-04