Regler kompost

Det är tillåtet att kompostera mat- och trädgårdsavfall som uppkommer i det egna hushållet på den egna fastigheten under förutsättning att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den enda kostnaden för kompostering är kostnaden för att införskaffa ett kärl med lock. Hemkompostering måste anmälas via blanketten om ändrade avfallsrutiner.

Om du hemkomposterar kan du få tillstånd till sophämtning var 4:e vecka istället för var 14:e dag som är det normala. Samma blankett som för anmälan om hemkompostering används även för att ansöka om ändrat hämtningsintervall.

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-22