Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

I vissa fall krävs inte bygglov men åtgärden måste anmälas. Åtgärder som normalt kräver anmälan är installation eller ändring av; 

  • hissar,
  • eldstäder,
  • rökkanaler,
  • ventilation och
  • vatten och avlopp.

Även de så kallade "Attefallsåtgärderna" är åtgärder som måste anmälas. "Attefallsåtgärderna"utgörs av; 

  • komplementbyggnad (max 25 kvm),
  • tillbyggnad (max 15 kvm),
  • takkupor (2 stycken) samt 
  • inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21