Bilden illustrerar de nya lagändringarna. Illustrationen är gjord av Stadsarkitekt Sven Hedlund, Gislaved kommun

"Attefallsåtgärder"

"Attefallsåtgärderna" utgörs av;

Bygg- och miljönämnden ska pröva om byggnationen innebär en lämplig lokalisering, om den får en lämplig placering och utformning och om kraven på de tekniska egenskaperna uppfylls innan nämnden kan lämna ett startbesked. Bygg- och miljönämnden ska i sin prövning ta hänsyn till exempelvis människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen.

För ovanstående fyra punkter gäller inget krav på kontrollansvarig person. Tekniskt samråd behövs inte om bygg- och miljönämnden inte beslutar annat. Åtgärderna får även byggas i strid med bestämmelser i gällande detaljplan.

Notera att de sedan tidigare tillståndsbefriade komplementbyggnaderna till en- och tvåbostadshus, de så kallade ”friggebodarna” som max får vara 15 kvadratmeter, fortfarande finns kvar. Detta gäller även de tillståndsbefriade enkla skärmtaken över uteplatser, på max 15 kvadratmeter.

Glöm inte att det krävs en anmälan vid de flesta byggåtgärderna, även om det inte kräver bygglov.

Om du inte gör denna anmälan kan en sanktionsavgift att tas ut. Sanktionsavgiften kan uppgå till flera tio tusentals kronor beroende på åtgärd.

Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, till exempel strandskyddsdispens.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen.

Avgiften för ”Attefallsåtgärder” kan variera. Därutöver kan det bland annat tillkomma en avgift för dispens från strandskydd och eventuellt för tillstånd/ändring av enskilt avlopp.

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-17