Beställning av karta

Ska du bygga nytt eller bygga ut är det hos oss du beställer nybyggnadskarta . Kartan visar rådande förutsättningar för din fastighet och innehåller byggnader, gränser med mera. På nybyggnadskartan ritar du in och måttsätter det du ska söka bygglov för. När du kompletterat nybyggnadskartan med dessa uppgifter har du skapat en situationsplan som ska användas i bygglovsansökan.

Kartan levereras i pappersformat eller digitalt format, då som pdf-fil. Pdf-filen går att använda som ett digitalt underlag i till exempel CAD-program där det går att rita in, markera och måttsätta byggnaderna enligt våra önskemål.

Vårt mål är att leverera kartan inom 10 arbetsdagar.Mitt ärende rör ny- eller tillbyggnad av: *I vilket format vill du ha din karta? *
Multiple selection
Beställarens kontaktuppgifter: (du som beställer kartan och som betalar för materialet) *
User informationAlternativ leveransadress för materialet: (fylls endast i om materialet ska skickas direkt till exempelvis arkitekt eller byggfirma. Lämnas denna ruta tom skickas materialet till beställaren)
User informationSidan uppdaterades senast: 2018-10-19