Säkrare vattenförsörjning Henja

Ny rundmatning av vattenförsörjningen till Henja

Tekniska förvaltningen bygger ut vattennätet på Henja för säkrare tillgång av vatten för boende i Henja-området. Detta görs genom en ny vattenledning som möjliggör matning från fler håll. Sträckan där den nya ledningen ska ligga är Holmengatan och Odengatan och vi. När Malmbäcken passeras kommer omledning av vattnet i bäcken ske för att sedan släppas på som vanligt.

Avverkning av cirka 0,5 hektar skog kommer ske i arbetsområdet för den nya ledningen.

När koppling mellan Odengatan och Holmengatan är klar kommer arbetet fortsätta med relining av den gamla ledningen från Odengatan ner mot Bondegatan. Relining är ett sätt att förnya gamla ledningar genom att dra ett nytt rör inuti den befintliga gamla ledningen. 
  

Den planerade sträckningen av ny ledning mellan Holmengatan och Odengatan


Arbetet påbörjas vecka 2 och beräknas pågå till slutet av våren 2019. 

Om ni har synpunkter eller funderingar går det bra att kontakta vår projektledare på telefon 0371-81441

Tack för er förståelse!

Sidan uppdaterades senast: 2018-12-21