Begrava djur

Begrava en häst

När man förlorar sin häst är det vanligt att man vill begrava den hemma på gården. Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att begrava sin döda häst på gården, men du måste följa kommunens anvisningar för att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Ta kontakt med bygg- och miljöförvaltningen för att få hjälp med att se ut en bra plats. Anledningen är att ditt och grannens dricksvatten eller grundvattnet inte ska riskeras att bli förorenat.

Bygg- och miljöförvaltningen tar inte ut någon avgift för handläggningen när du vill begrava din häst hemma på gården.

Andra alternativ för omhändertagande av hästkroppar

Hämtning av kroppen - sker genom Svensk Lantbrukstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kremering - kroppen bränns till aska på ett speciellt krematorium avsett för djur. Ibland kan det finnas en möjlighet att få tillbaka delar av askan. Ofta sker detta mot en avgift.

Slakt – om din häst är frisk och inte är behandlad med läkemedel som förhindrar att den kan bli livsmedel kan slakt på slakteri vara ett alternativ. Om hästen godkänns för att bli livsmedel får du betalt för köttet. Ifall den inte blir godkänd får du istället betala för destruktion.

Begrava ett sällskapsdjur

Du får gräva ned döda sällskapsdjur på din tomt om du följer kommunens anvisningar. Detta gäller även minigris och dvärgget eftersom de räknas som sällskapsdjur. Större sällskapsdjur bör begravas på särskilda begravningsplatser för djur eller tas till krematorium, men de flesta smådjur som till exempel kaniner kan du begrava på villatomten.

När du begraver sällskapsdjur måste du tänka på att du har tillräckligt stort avstånd till granntomter, dricksvattentäkter, vattendrag och grundvatten. Du måste också begrava djuret tillräckligt djupt så att inte andra djur kan gräva upp det igen. För att förhindra spridning av smitta bör djuret vara friskt - vid misstanke om allvarliga smittsamma sjukdomar finns skyldighet för djurägaren att ta kontakt med veterinär för en eventuell utredning.

Kremering av sällskapsdjur utförs av Flattinge Smådjurskremering ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ligger mellan Värnamo och Ljungby.

Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har mer information om hantering av döda djur och slaktbiprodukter. Där finns också information om vilka företag som kan ta hand om döda djurkroppar eller var dessa kan lämnas.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-20