Förebyggande arbete, fåglar och vilda djur

Har du problem med vilda djur på din tomt är det bästa sättet att antingen hindra dem, stänga dem ute eller skrämma bort dem på olika sätt. Men djuren får inte komma till skada. Genom att undvika att odla växter djuren gillar och istället odla sådana som de inte tycker om kan problemen minska. I vissa fall kan även ultraljud, resonansljud eller olika skrämsel­anordningar skrämma bort till exempel grävlingar som gräver under byggnader. De förknippar då obehaget med platsen och ger sig av för att hitta ett lugnare ställe. Att stänga ute kaniner är mycket svårt, ett alternativ är att gräva ner stängsel runt odlingar. Det bör vara nedgrävt minst 50 cm. Ett annat är att välja växter som kaniner inte äter (gärna giftiga eller extremt taggiga) och att plocka upp fallfrukt från trädgården.

Fastighetsägare

Genom att fastighetsägare gör förebyggande åtgärder kan man förhindra att fåglar och skadedjur uppehåller sig och häckar på byggnader och fastigheter. Genom att förhindra att bon byggs kommer fåglarna att självmant söka sig någon annanstans. Exempel på vad som kan göras är:

 • Nät stänger djur ute från att vara på vissa platser.
 • Piggar hindrar fåglar att sitta på t ex balkar och avsatser.
 • Spänna vajraröver takutsprång, hängrännor och platta taksektioner. Genom att spänna linor korsvis över taket försvårar man för fåglarna att bygga bo. Linorna ska ligga ca 10 cm över takets yta.
 • Roterande skyltar stör genom rörelser, reflexer och färger.
 • Hålla rent runt avfallsstationer och komposter.
 • Rovfågelsattrapper kan skrämma bort fåglar.
 • Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning tillfastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockasmåsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.
 • Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon. En översyn bör ske varje vecka eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon under häckningsperioden. OBS att fåglars bon inte får förstöras när arten är fredad, vilket regleras i jaktlagstiftningen.
 • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Boende

Att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de och andra djur inte hittar mat i bostadsområdet är det mest effektiva sättet att förebygga problem. Prata alltid med din fastighetsägare när du upplever problem. Blir det ingen förbättring kan du anmäla problemet till bygg- och miljöförvaltningen som registrerar klagomålet och ser till att fastighetsägaren får information om möjliga åtgärder inför nästa häckningssäsong. Eftersom fåglar och vilda djur söker sig till människor och bebyggda områden på grund av tillgången på mat och det skydd mot rovdjur som den ger, kan alla hjälpas åt med att minska problemen. Några exempel på vad du kan göra är:

 • Använda papperskorgar på allmänna platser.
 • Se till att sopor slängs i täta kärl.
 • Stänga locken på soptunnor och komposter.
 • Var försiktig med att mata fåglar med matrester eftersom det kan dra till sig råttor, möss och andra oönskade djur.
 • Hålla rent under fågelbord och andra platser där djur matas.
 • Hålla balkonger och uteplatser fria så att fåglar inte kan bygga bo där, och sätta upp nät vid behov.
 • Rensa hängrännor.
 • Sätt upp ”avståndshållare”, till exempel pianotråd eller tunna nylonlinor, det hindrar fåglar att sätta sig på balkongräcket. Placera tråden cirka två centimeter ovanför den kant där fåglarna brukar sitta. Sätt sedan upp en till tråd cirka två centimeter ovanför den första tråden.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20