Jakt och avskjutning

Kajor och måsar är vanliga i Gislaveds kommun och det kommer ofta in klagomål till kommunen. Dessa handlar om fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud och avföring. Klagomålen kan också handla om rådjur, kaniner, grävlingar eller andra vilda djur som besöker eller bor i trädgårdar. Eftersom varken rådjur, kaniner, grävlingar eller de flesta fåglar oftast inte är en olägenhet enligt miljöbalken är dessa klagomål inte en fråga för bygg- och miljöförvaltningen. Det vi däremot kan göra är att hjälpa till med tips och förmedla kontakt med kommunjägarna. Det finns många saker man kan göra för att förebygga problem med till exempel rådjur, måsfåglar och kajor.

Eftersom djuren inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön i juridisk mening kan bygg- och miljöförvaltningen inte beordra jakt på djuren med stöd av miljöbalken. Ansvaret hamnar i stället på varje enskild fastighetsägare. Det är den enskilde fastighetsägaren som har jakträtten. Jakt med fälla eller skjutvapen inom detaljplanelagt område kräver dock särskilt tillstånd från Polismyndigheten.

Utanför den allmänna jakttiden är djur fredade vilket betyder att de inte får jagas. Under den fredade tiden får inte heller fåglars bon eller ägg förstöras. Tiderna för jakt och så kallad skyddsjakt regleras i jaktlagstiftningen.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-20