Katter i tid och otid

Det har i domstol slagits fast att katter har rätt att röra sig fritt över andra tomter än sin ägares. Det är ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter utträttar sina behov på din tomt eller ligger på dina utemöbler. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. I vissa fall kan dock katter vara en olägenhet som måste tas om hand, till exempel om det handlar om ett stort antal katter inom ett begränsat område.

Ansvaret ligger på dig att hålla katten borta och förhindra att den kan komma in på din uteplats. Men detta ansvar ger dig ingen rätt att skada katten! Ägaren ska i sin tur ha sin katt under uppsikt så att den inte stör andra.

Om du är kattägare, tänk på att:

  • En lösspringande katt inom tätbebyggt område kan upplevas som störande av dina grannar. Kanske du kan hålla katten inomhus?
  • För att undvika att din katt av misstag bedöms som förvildad och avlivas är det bra om du har ett halsband på den, gärna med en bjällra för att varna fåglar.
  • Om katten rastas utomhus bör den hållas under uppsikt, den bör inte heller rastas på lekplatser och i sandlådor. De flesta katter kan tränas att gå i sele.
  • Många problem undviks om du låter kastrera eller sterilisera din katt - hanar blir lugnare och mer tillgivna och honor får inga oönskade kattungar. Hos hanar minskar även behovet att markera revir.

Bortsprungna katter​

Skulle din katt springa bort eller om du hittar en herrelös katt bör du kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14. De har ett ansvar för upphittade djur, enligt lagen om hittegods.

Förvildade katter

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad skjutas av jakträttsinnehavare. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten för att avlossa skott.

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-24