Skällande hundar

Störs du av skällande hundar i ditt närområde ska du först och främst kontakta ägaren till hunden för att försöka komma fram till en lösning. Hundägaren kanske inte är medveten om att skällandet upplevs som ett problem. I andra hand ska du kontakta din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Om problemen fortsätter ska du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Enligt miljöbalken (1998:808) ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Det innebär att:

  • Hundar som skäller eller ylar bör avbrytas snabbt. Störningen får inte bli ihållande.
  • Mellan klockan 06:00 – 22:00 bör hundarna inte lämnas utan tillsyn under längre perioder i trädgården.
  • Mellan klockan 22:00 – 06:00 bör hundarna inte vara ute i trädgården med undantag för kortvarig övervakad rastning.

Misstänker du att djur far illa är det till Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du ska vända dig, de har tillsyn över djurskyddslagen.

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-24