Skadedjur

Vilka djur som räknas som skadedjur beror oftast på i vilken mängd och på vilken plats de uppträder.
Fastighetsägare, förvaltare eller styrelsen i en bostadsrättsförening har huvudansvaret för att problem med skadedjur åtgärdas. Om du som fastighetsägare har skadedjur eller ohyra på din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring.

Håll helt och rent

Sätten att bekämpa skadedjur och ohyra kan vara flera. Men en metod, som är enkel och bör ingå i den dagliga rutinen, är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, finns ingen mat eller annat skräp som råttor och möss kan äta, eller där olika insekter kan lägga sina ägg.

Bygg- och miljöförvaltningen kan agera om problem med skadedjur är sådana att de är en olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som enligt ”medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.
När information om skadedjur kommer till bygg- och miljöförvaltningen görs en bedömning om problemet är en olägenhet. Är det så kan kommunen ställa krav på fastighetsägaren att utföra åtgärder, men bygg- och miljöförvaltningen utför dem inte själva.

För att hålla skadedjur borta, tänk på att

  • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
  • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
  • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
  • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
  • Soprummen bör vara täta och soptunnorna ska alltid vara hela, detsamma gäller för komposter.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20