Solenergi

Om solenergi

Den solinstrålning som når jorden kan enkelt omvandlas till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Solen kan omvandlas till värme i solfångare och elektricitet i solceller. Installationerna är enkla och går att koppla ihop med andra system.

En pellets- eller vedeldare har stor nytta av solfångare och kan få en ökad verkningsgrad på sitt värmesystem. Driftskostnaderna är små och solinstrålningen är gratis.

Solceller omvandlar energin till elektricitet och  under vissa tider kan mer energi produceras i solcellerna än vad hushållet använder. Då kan man lagra överskottsenergin i batterier eller koppla in sig på energibolagets elnät för att vid ett senare tillfälle använda energin. Vill man koppla på sin anläggning på elnätet ska man kontakta sitt elbolag för mer information.

Andra intressanta sollösningar är solkyla. Man kan alltså omvandla energin till att kyla en byggnad.

Solluftfångare tar hand om den varma luften och genom en ventil kommer den varma luften ett utrymme som till exempel en sommarstuga till nytta.

Sidan uppdaterades senast: 2018-12-05