Producera egen solel

”Insatsprojekt solel villatak” har nu dragit igång på allvar. Genom detta projekt ska runt hälften av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare ha en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner, såsom seminarier, studiecirklar och studiebesök. Även rådgivning direkt till enskilda hushåll erbjuds, där ditt hustaks förutsättningar att skaffa solceller utreds.

Solceller har drastiskt sjunkit i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare.

Ditt tak behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst- och västläge går också utmärkt och kan till och med ge en bättre matchning mot elkonsumtionen i ditt hushåll eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20