Vindkraftsetablering i Burseryd, Frostnäs

Företaget Ramström Vind AB har ansökt om att uppföra en vindkraftspark på fastigheterna Frostnäs 1:1, 2:2, 2:3, Burseryds-Hult 2:30 och Guaström 1:4 i Gislaveds kommun. Vindkraftsparken består av sex stycken vindkraftverk med en maximal effekt om 2,3 MW per verk och en totalhöjd av högst 150 meter.

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-25