Farlig verksamhet

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter, i huvudsak genom lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Gislaveds kommun finns två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen: Recticel AB i Gislaved samt Plating on Plastic AB i Anderstorp.

Recticel AB, Gislaved

Verksamheten finns på Södra Storgatan i Gislaved med fastighetsbeteckning Ekhult 1 och Ekhult 13.

Recticel AB i Gislaved tillverkar skumplast för olika applikationer, till exempel bäddmadrasser och inredningar. Verksamheten i Gislaved består dels av en skumningsavdelning där själva tillverkningen av skumplasten sker i blockform, dels en lagerdel för de färdiga blocken och dels en bearbetningsdel med tillhörande lager för färdiga produkter.

Eftersom företaget har möjlighet att lagra mer än 100 ton TDI, toluendiisocyanat, tillhör Recticel den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är därför skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område. Man är även skyldig att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna en olycka.

TDI levereras till företaget i flytande form i så kallad bulkcistern på lastbil och lagras även i flytande form.

Om en olycka inträffar

All lossning av TDI görs på en särskild lossningsplats som är inbyggd och själva lagringsdelen är invallad. Övrig hantering av TDI sker inne i fabriksbyggnaden. Om en olycka skulle inträffa så är en av räddningstjänstens första uppgifter att se till att kemikalieutsläppet begränsas så att allmänheten inte drabbas. Räddningstjänsten tar även beslut om utrymning och varning till allmänheten om en större olycka skulle inträffa.

Tillsynsbesök och mer information

Senaste tillsynsbesöket på anläggningen genomfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017.

Vill du få mer information om tillsynsbesöken, kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller skicka e-post till Länsstyrelsen.

För mer information om verksamheten, kontakta Recticel, telefon 0371-845 00. Övriga kontaktuppgifter till företaget:

Recticel AB
Box 507
332 28 Gislaved
recticel.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post till Recticel 

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, på MSB:s webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om direktivet och lagstiftningen. 

För mer information om verksamheten och skyddsåtgärder vid en olycka, se Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats.

Varnings- och informationssystem

Allmänheten kring Recticel kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.

Vid behov kan även signalen ”Viktigt meddelande” via utomhustyfoner användas för att komplettera VMA.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten, 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten, 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

Vid signalen Viktigt meddelande till allmänheten ska du:

• Gå inomhus
• Stänga dörrar, fönster, ventiler och ventilation
• Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information

Signalen Faran över

Signalen Faran över. En 30-40 sekunder lång signal.

Signalen Faran över. En 30-40 sekunder lång signal.

Ett VMA i radio/TV upprepas till dess att det inte längre gäller och detta meddelas då av räddningsledaren.

Plating on Plastic AB, Anderstorp

Verksamheten finns på Terrassvägen 4 i Anderstorp med fastighetsbeteckning Anderstorps-Törås 1:58.

Verksamheten på Plating on Plastic AB omfattar legoytbehandling av i huvudsak detaljer till bilar och elektronik. Utgångsmaterialet är i huvudsak plast. Beläggning sker i två plastmetalliseringslinjer med krom, koppar, nickel samt kemisk förnickling. Eftersom företaget har möjlighet att lagra upp till 500 kg kromtrioxid tillhör företaget den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kromtrioxiden levereras till företaget i fast form via lastbil och lagras även i fast form. I produktionen är kromtrioxiden löst i vattenbad. Företaget hanterar även andra farliga ämnen som svavelsyra, natriumhydroxid, nickel och koppar.

Om en olycka inträffar

All lossning av kromtrioxid sker på en särskild avsedd och anpassad lossningsplats och leverans sker 2-3 gånger per år. Anläggningen i sig är byggd så att utsläpp av kemikalier kan samlas upp i byggnaden.

Om en olycka skulle inträffa så är en av räddningstjänstens första uppgifter att se till att kemikalieutsläppet begränsas så att allmänheten inte drabbas. Räddningstjänsten tar även beslut om utrymning och varning till allmänheten om en större olycka skulle inträffa.

Tillsynsbesök och mer information

Senaste tillsynsbesöket på anläggningen genomfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017.

Vill du få mer information om tillsynsbesöken, kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller skicka e-post till Länsstyrelsen.

För mer information om verksamheten, kontakta Plating on Plastic, telefon 0371-58 71 50. Övriga kontaktuppgifter till företaget:

Plating on Plastic AB
Box 58
334 21 Anderstorp
plating.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post till Plating on Plastic

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, på MSB:s webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om direktivet och lagstiftningen. 

Varnings- och informationssystem

Allmänheten kring Plating on plastic kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.

I Anderstorp finns inte möjlighet till varning via signalen ”Viktigt meddelande” som i Gislaved.

Ett VMA i radio/TV upprepas till dess att det inte längre gäller och detta meddelas då av räddningsledaren.

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-19