Detaljplaner som vunnit laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen blir juridiskt bindande när den antagits av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. För att man ska få bygga måste den planerade byggnationen följa bestämmelserna i detaljplanen.

Om ingen överklagar en detaljplan vinner planen laga kraft tre veckor efter antagandet. Detaljplanen annonseras då i lokala dagstidningar.

Läs mer om Planprocessen

    Sidan uppdaterades senast: 2017-10-25