Weland, kontor,
del av fastigheten Uvekull 2:133 i smålandsstenar

Planens syfte är att möjliggöra en kontorsbyggnad i tre våningar i anslutning till befintlig verksamhet för Weland AB. Planen möjliggör även parkering med möjlighet att uppföra skärmtak eller garage.

Planen vann laga kraft den 13 januari 2017.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-20