Inomhusmiljö

En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det viktigt att miljön och luften inomhus är så bra som möjligt. Det finns regler för hur miljön i bostäder ska vara, till exempel att skadedjur måste bekämpas eller att en ventilationsfläkt inte får bullra hur mycket som helst. Det finns också gränser för hur dragig och kall en bostad får vara.

Många upplever ofta luften i bostaden som "torr". Studier har visat att upplevelsen av "torr" luft oftare beror på att luften är för varm eller innehåller mycket damm eller andra föroreningar. En sänkning av inomhustemperaturen med någon eller några grader kan räcka för att bli av med besvären.

Blir det för kallt eller för varmt i din bostad kan det bli en olägenhet för människors hälsa. Om du känner att det är så där du bor ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetens ägare och i andra hand bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun.

Du som boende har också ett ansvar att sköta din bostad på ett ansvarsfullt sätt och se till att det inte blir olägenheter i din egen bostad eller för dina grannar.

Om störningarna kommer från en annan fastighet, till exempel en industri, fläktar eller trafik, kan du ta kontakt med den verksamheten eller vända dig till bygg- och miljöförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20