Ansvar, inomhusmiljön

Hyresgästens ansvar

Du som hyresgäst har rätt att kräva en bra boendemiljö. Men du har också ett eget ansvar. Du som hyresgäst ska enligt lagstiftningen vårda din lägenhet väl under hyrestiden. Du är även skyldig att ersätta all skada på lägenheten som uppstår p.g.a. dig eller någon av dina gäster eller person som utför arbete åt dig i lägenheten.

Tips och goda råd för en bra boendemiljö 

 • Dålig luft kan ibland förekomma i lägenheter. Det kan bero på lukt som tränger in utifrån, att luftomsättningen i lägenheten är för låg eller så är orsaken något annat. Luften i en lägenhet ska regelbundet bytas ut. Vanligtvis har du en fläkt eller kåpa i ditt kök och ett ventilationsdon i ditt badrum som suger ut luft. Frisk luft kommer in genom så kallade tilluftsdon som ofta sitter över eller under dina fönster. Din hyresvärd måste se till att ventilerna eller donen fungerar, men du måste själv se till att de hålls öppna och rengörs ibland.
 • Fuktig luft ska sugas ut från ditt badrum, annars finns det risk att du kan få problem med fukt och mögel. Ventilen som suger ut luften ska vara öppen och rengjord. När du har duschat är det bra att torka av väggarna och golvet med en gummiskrapa. Blir det stopp i avloppet ska du meddela hyresvärden, om du inte rensar det själv.
 • Ohyra i lägenheten ska anmälas direkt till hyresvärden, eftersom skadedjur snabbt kan spridas. Kontakta även din hyresvärd om du har problem med fågelmatning eller om du ser råttor.
 • Avfall – det ska finnas en plats där du ska kunna ta hand om ditt avfall på ett bra sätt. Dessutom ska hyresvärden se till att du får tydlig information om hur avfallet ska sorteras och att det finns tillräckligt många avfallskärl.
 • Att sortera avfallet är ditt ansvar. Du ska även se till att det hamnar på rätt ställe, om du i ditt soprum inte har möjlighet att sortera alla olika typer av avfall kanske du behöver gå till en återvinningscentral eller återvinningsstation.
 • Ställ aldrig dina sopor på marken utanför dörren eftersom det drar till sig fåglar och råttor. Släng dem istället direkt i de kärl där de ska slängas. Det är också viktigt att alltid knyta igen soppåsen och stänga dörren till soprummet ordentligt. Och har sopkärlet ett lock ska det också hållas stängt.
 • Stör inte dina grannar genom att till exempel spela hög musik. Om du själv blir störd av högljudda grannar eller av annat buller i huset bör du alltid försöka prata med dem som orsakar störningen, det brukar vara den allra enklaste lösningen. Om det inte hjälper kan du kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, de är skyldiga att undersöka om klagomålen stämmer och agera för att se till att ljudnivån sänks.

Hyresvärdens/fastighetsägarens ansvar

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare, såväl privata, kommunala som bostadsrättsföreningar.

En fastighetsägare ska sköta sin fastighet så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. Som fastighetsägare har du också en skyldighet att känna till och ha kunskap om de regler som gäller och du ska även ha ett egenkontrollprogram. Det finns många bestämmelser som rör byggnader och skötsel av fastigheter och det är viktigt att du känner till dem väl.

Genom att göra planerade systematiska kontroller förebygger man negativ påverkan på de boendes hälsa och på miljön. Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem. Det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande lagkrav, men även att spara pengar genom tidiga åtgärder.

Exempel på områden att åtgärda och förebygga problem med

 • Legionella (varmvattentemperatur)
 • Radon
 • Temperatur och drag
 • Ventilation
 • Ohyra och skadedjur, även störande fåglar.
 • Buller
 • Fukt
 • Avfallshantering, även informera hyresgästerna om hur de ska hantera sitt avfall.
 • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål.

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över dig som är fastighetsägare för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20