Fukt och mögel

Fukt och mögelskador

Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färger, men de växer alla ytligt och sprider sig effektivt med hjälp av luftburna sporer. Mögelsporer finns överallt, både utomhus och inomhus, och under rätt förhållanden kan de växa till. En förutsättning för att de ska kunna växa till är fukt och något material som möglet kan växa på till exempel trä, smuts eller damm.

Fuktproblem i byggnader kan påverka din hälsa. Det rör sig framförallt om symtom i luftvägarna som till exempel luftvägsinfektion, hosta, väsande andning och astmatiska besvär. Men även snuva, irritation i näsa och ögon och generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förekomma. Förutom mögeltillväxt kan fukt också göra att byggnadsmaterialet utsöndrar andra ämnen än det normalt gör, till exempel kloranisoler.

Saker du kan tänka på för att förebygga fukt- och mögelskador

  • Städa - rengör golvbrunnar, håll rent under badkaret och håll undan damm. Smuts fungerar som näring för möglet.
  • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
  • Vädra badrummet för att släppa ut fukten. Se till att frånluftsventilen i badrummet är öppen och väl rengjord.
  • Torka tvätt i välventilerade utrymmen.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontakta hyresvärden innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.
  • Ventilera! Dålig ventilation bidrar starkt till att mögelsvampar kan växa till, därför bör bostadens ventilation alltid kontrolleras i samband med mögelproblem.
  • Undvik kondens – ställ inte möbler mot kalla ytterväggar, och täta fönster och ytterdörrar där det finns värmeläckage.

Misstänker du fukt eller mögel i din bostad?

Om du hyr bostad och upptäcker eller misstänker fukt eller mögelskada, tala om detta för din fastighetsägare omedelbart. Om fastighetsägaren inte undersöker förhållandena trots dina påtryckningar har du möjlighet att kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Om du har en bostadsrätt ska du kontakta styrelsen för din bostadsrättsförening när du misstänker en fuktskada i din bostad.
Småhusägare kan vända sig till konsulter med byggnadsteknisk kompetens eller så kallade skadeutredare för att få hjälp med undersökningar och förslag på åtgärder.

 

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20