Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar - allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber. Bakterien finns naturligt i jord och i sötvatten som sjöar och åar. Men de finns också i vårt dricksvatten, och är varmvattnet inte tillräckligt varmt och kallvattnet tillräckligt kallt så trivs bakterierna. Det är när bakterierna förökar sig som risken för smittspridning ökar, och det kan de göra när omsättningen i vattenledningarna är låg och temperaturen är mellan 20 och  45°C.

För att förhindra att bakterierna växter till och förökar sig är bra drift och underhåll av vattensystemet viktigt. Genom att ta bort reservoarer med stillastående vatten och rensa vattensystemet från blindledningar där temperaturen är gynnsam för tillväxt kan riskerna minskas.

Smittrisk

Legionellabakterien är mindre farlig för friska personer. Personer som i övrigt är friska kan drabbas, men det är äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas svårast. Risken är även större för rökare. Legionella smittar inte från person till person. Du blir inte heller smittad genom att dricka vatten som innehåller bakterien. Legionella smittar genom att man andas in vattenånga (aerosoler) som innehåller legionellabakterier, till exempel i duschar och bubbelpooler eller från befruktnings- och bioreningsanläggningar.

Temperaturen är avgörande

Temperaturen bör vara lägst 60 °C i varmvattenberedare eller värmeväxlare och lägst 50 °C vid alla kranar och i eventuell cirkulationsledning. Det är även viktigt att utforma systemet så att kallvattnet inte värms upp av misstag. I kranen ska inte kallvattnets temperatur vara över 18 °C.

Eftersom legionellabakterien förökar sig relativt sakta kan du också ha ett system som värmer allt vatten till 65-70 °C en gång i veckan. Då dör de bakterier som finns i vattnet.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att vara säker på att inte hyresgäster eller andra användare av vattnet blir sjuka bör en fastighetsägare ha rutiner för att:

  • kontrollera temperaturen
  • genomföra regelbunden spolning vid tappställe
  • spola tappställen i de delarna av en byggnad som har stått tomma under en längre tid
  • åtgärda konstaterade förhöjda nivåer av legionella. 

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20