Skadedjur och ohyra

Om djur ska ses som ohyra eller skadedjur bestäms inte av vilken art de är utan i vilket antal de förekommer i kombination med platsen de finns på. Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag.

Fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsföreningars styrelser har ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur enligt miljöbalken och jordabalken. I jordabalken finns bland annat regler om ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst - en hyresvärd är skyldig att utföra åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i en lägenhet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som är orsaken till att ohyran finns där.

Om problem med skadedjur är sådana att de är ”av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” är kommunen skyldig att agera. Det innebär att när det finns risk för sjukdomar eller epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller lokaler ska kommunen gå in och utföra de åtgärder som krävs. Men i de flesta fall är det fastighetsägaren som bygg- och miljönämnden riktar krav om åtgärder mot, om skadedjuren bedöms innebära en olägenhet för människors hälsa.

Tips och goda råd

  • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och dylikt försvinner mat- och äggläggningsplatser för många insekter.
  • Reser du utomlands är det bra att titta igenom kläderna noga när du kommer hem igen så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
  • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
  • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
  • Soprummen bör vara täta och soptunnorna och komposter ska alltid vara hela och ha ett lock som går att stänga.
  • Om du som fastighetsägare har skadedjur eller ohyra i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring.

Sanering med bekämpningsmedel
Sanering med bekämpningsmedel måste göras av ett saneringsföretag, och bekämpningsmedlen ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Den största anledningen till denna begränsning är att bekämpningsmedel kan vara en stor fara för människors hälsa och miljön, dessutom kan rovdjur förgiftas när de äter förgiftade råttor och möss.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20