Temperatur, drag och torr luft

För att inomhusmiljön ska vara behaglig bör lufttemperaturen ligga mellan 20 ˚C och 24 ˚C, med undantag för sommartid. Golvtemperaturen bör ligga kring    18 ˚C, och är den under 16 ˚C kan det räknas som olägenhet. En mätning av temperaturen inomhus ska alltid göras med en lufttermometer för att få ett rättvist värde. Kontakta din hyresvärd om du upplever problem med temperaturen i din bostad.

För att värmesystemet ska kunna fungera bra behöver ventilationen vara tillräcklig och elementen fria från möbler och gardiner. Om elementen blockeras hindras den varma luften från att cirkulera i din lägenhet och du kan uppleva att det blir kallt eller dragigt.

Temperatur - Har du problem med låga temperaturer eller drag i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att de krav och riktvärden som finns uppfylls. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun.

Drag - Drag är en vanlig orsak till obehag och kan upplevas som att det är "kallt" i bostaden även om lufttemperaturen är bra. Drag kan bero på otätheter eller ventilationsproblem. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret. Drag kan också uppstå när tilluftsventiler stängs. Då tränger luft istället in genom otätheter och springor i byggnaden.

Torr luft - Om inomhusluften känns torr beror det ofta på att den är för varm eftersom varm luft upplevs som torrare. Oftast räcker det att sänka temperaturen i lägenheten. En annan orsak kan vara att luften inte är ren, antingen finns det mycket damm i bostaden eller så är luften som kommer med ventilationen inte ren.

 

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20