Ventilation

Anpassa ventilationen efter huset

Människan tillbringar en stor del av dygnet inomhus, därför är det viktigt att luften vi andas när vi är i våra bostäder, jobb eller skola är frisk och fri från olika typer av föroreningar. Genom att tillföra ren luft och föra bort den förorenade luften ventileras våra byggnader, vilket kan ske på olika sätt. I hus med dålig ventilation blir föroreningar som bildas kvar inomhus, dessutom kan då även luftfuktigheten bli hög. En bra ventilation som är anpassad till det som sker i huset är viktigt för att miljön inomhus ska bli bra och sund. De olika system som finns att byta ut luften genom är självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk till- och frånluftsventilation.

De föroreningar som samlas i inomhusluften kommer bland annat från

 • oss själva (till exempel koldioxid som vi andas ut)
 • ämnen från möbler, elektronisk utrustning och byggnadsmaterial (till exempel radon, mjukgörare, terpener och organiska lösningsmedel)
 • matos
 • rengöringsmedel
 • fukt från tvätt och bad

För att bli av med dessa föroreningar måste luften i bostäder och lokaler hela tiden bytas ut mot renare luft, luft som på ett kontrollerat sätt tas utifrån. När luften sugs in genom ventiler i sov- och vardagsrum och sugs ut i kök och badrum får man en bra cirkulation på luften.

Hur mycket luft behövs i en bostad?

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten behöver luften i en lägenhet bytas ut på två timmar för att människor ska må bra. Man kan också säga att för varje person som bor i lägenheten behöver det komma in fyra liter frisk luft per sekund. Men för att luft ska komma in behöver också luft sugas ut.

En fläkt i badrummet får snabbare bort den fuktiga luften efter duschning. Den kan också förhindra fuktskador och att mögel växer till på till exempel tak och väggar. Om man lagar mat eller duschar mycket kan frånluftsflödet behöva ökas för att få bort all fukt.

Tecken på att ventilationen inte fungerar

 • Det bildas imma eller fukt på insidan av fönster.
 • Luft och lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Ventilen suger inte tag i en bit toalettpapper som du håller upp mot ventilationsdonet.
 • Det tar mer än 30 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.
 • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.

Tips och goda råd

 • Håll friskluftsventiler rena och öppna så att luftbytet förbättras. Om det kommer in för lite luft i förhållande till vad som sugs ut blir undertrycket för kraftigt i bostaden, ytterdörr och fönster kan då vara svåra att öppna. Det ska vara undertryck i både småhus och lägenheter för att inte fukt ska tryckas ut i väggarna, dessutom sprider sig då inte matos och andra lukter till övriga delar av byggnaden.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet. Ta loss dem och diska dem i ljummet vatten men ändra inte inställningen på dem. Se även till att frånluftsventilerna är öppna.
 • Rengör fettfilter i köksfläkten regelbundet.
 • Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Öppna istället fönster i ett rum intill och se till att den nya luften kan passera in genom köksdörren och ta matoset med sig ut genom köksventilen. Forcera köksfläkten (sätt den på det högsta) om det går.
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med hyresvärden eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation. Undantaget är kolfilterfläktar som inte påverkar husets gemensamma ventilationssystem.
 • Vädra är det enklaste sättet att byta inomhusluften. Öppna fönster och/eller balkongdörr mycket och under relativt kort tid med täta intervall. Om fönstren är öppna med en liten springa kyls möbler, golv och väggar ner och det kan bli för kallt i rummen.

En enkel kontroll av ventilationen är att hålla en bit toalettpapper framför utsuget (frånluftsdonet). Om pappret sugs fast har man en fungerande ventilation. OBS! släpp inte pappret.

Om du har problem med ventilationen

Det är fastighetsägaren som har ansvaret att åtgärda fel och brister i ventilationen. Bor du i bostadsrätt är det föreningens styrelse du ska prata med. Fastighetsägaren bör också informera hyresgästerna och bostadsrättsägarna om hur ventilationen fungerar och hur den ska skötas.
Den som äger byggnaden ska även se till att kontrollera ventilationen inom bestämda intervaller, så kallad Obligatorisk VentilationsKontrolllänk till annan webbplats (OVK). 

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20