Miljöskydd

Kommunen asnavarar för myndighetsutövande tillsynsarbete för att se till att lagar och regler för till exempel miljöskydd och livsmedel efterlevs. Tillsynsverksamheten sköts av miljöfunktionen på bygg- och miljöförvaltningen på Gislaveds kommun. Sedan årsskiftet 2008/2009 har länsstyrelsen tagit över ansvaret för djurskyddet.

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-22